06-15 09 49 40 astrid@dotwise.nl
Selecteer een pagina

Privacy verklaring

DotWise respecteert de privacy van bezoekers van de website en overige online kanalen en ziet erop toe dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

DotWise verwerkt persoonsgegevens slechts met het doel waarvoor u die afgeeft. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruikt DotWise deze gegevens om u van dienst te zijn en blijven deze bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op basis daarvan de website te verbeteren. En ingeval er een online campagne loopt om de effectiviteit van deze campagne te bepalen. Dit zijn anonieme gegevens. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

AANPASSEN PRIVACY VERKLARING

DotWise kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze privacy verklaring aanpassen.

 

DISCLAIMER

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldigheid die DotWise nastreeft, is het mogelijk dat er op de website informatie staat die onvolledig of onjuist is. DotWise is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Als u gebruik wilt maken van informatie of beeldmateriaal zoals gebruikt op deze website dient u bij ons vooraf toestemming te verkrijgen.

 

COOKIE VERKLARING

Google plaatst op de website van DotWise cookies ten behoeve van de webstatistieken Google analytics. DotWise gebruikt deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers, anonieme gegevens, de website gebruiken. Op basis waarvan DotWise de website kan aanpassen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoek mailen naar info@dotwise.nl.

AANPASSEN COOKIE VERKLARING

DotWise kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze cookie verklaring aanpassen.