06-15 09 49 40 astrid@dotwise.nl
Selecteer een pagina

Een grote naam binnen binnenhuisarchitectuur, Hans Slim, heeft DotWise benaderd voor het opzetten van een eigentijdse website voor de mondelinge en schriftelijke beroepsopleidingen Binnenhuisarchitectuur, Kleur & Styling. Vanzelfsprekend is dan de look & feel belangrijk, maar de overkoepelende organisatie stelde nog veel meer eisen. Zo mocht de site niet tijdelijk uit de lucht gaan.

Om snel een nieuwe website die voldoet aan alle eisen neer te zetten heb ik de samenwerking opgezocht van Carina Calis www.ccgrafischontwerp.nl. Met een prachtige website, www.binnenhuisarchitectuur.nl als resultaat, die in één keer door de audit is gekomen. En waar het voor geïnteresseerden die vallen binnen tweede kans onderwijs ook direct duidelijk is wat de voordelen zijn van het volgen van deze beroepsopleiding.